Velkommen til Konnerud Skolekorps!

Husk: Vårmarked: fredag 5. og lørdag 6. april på Konnerud senter!

Konnerud Skolekorps ble stiftet i 1955 og består av hovedkorps, juniorkorps og aspirantkorps. Til sammen er vi over 60 musikere i alderen 6-18 år og har alltid plass til nye medlemmer.

Vi øver hver tirsdag på Konnerud skole – i tillegg til at medlemmene har individuelle timer ved Drammen kulturskole.

Korpset har et bra aktivitetsnivå og vektlegger et godt sosialt miljø. Aktivitetene understøtter medlemmenes egne ønsker og sammen med engasjerte foreldre bidrar dette til at korpset har en positiv utvikling. Hvert år arrangerer vi vår tradisjonelt loppemarked i Konnerudhallen og Vårmarkedet på Konnerud senter. Markedene er både en sosial helg og en viktig inntekt for korpset. Vi går i 17. mai-tog og holder fire konserter på Konnerud i løpet av året, deriblant den tradisjonelle julekonserten i Konnerud kirke.

Våren 2019:

For interesserte barn og foreldre: infokveld med prøving av instrumenter. Tirsdag, 2. og 9. april 2019, kl 17:30 på Konnerud skole (krever ikke påmelding)

Vårmarked 5./6. april (Konnerud senter)

17. mai-tog i byen og på Konnerud

Sommerkonsert 18. juni (Konnerud senter)

Du finner oss på Facebook: Konnerud skolekorps