Sivert Fjeldstad Madsen – Dirigent hovedkorps

Lucy Jessica Riley  – Dirigent aspirant- og juniorkorps

Anders Abelseth – Dirigent aspirant- og juniorkorps

Eivind Holmboe Leifsen – Dirigent Eldstegruppa

Henrik Håland – Slagverkinstruksjon